Unutma vs Hatırlama

Zaman tersinmez ve yönlü olduğundan
gerek gelecek, gerekse geçmiş şimdiye gelir.
Tıpkı köprünün her iki yakasının, köprüye gelmesi gibi.

Mekan geçmişten,
zaman gelecekten gelerek
şimdiki vakitte buluşurlar.

Unutma geçmişe,
hatırlama geleceğe ait olduğundan
her ikisinin de sahibi şimdidir.

Hafifliğin ağırlıktan kaynaklandığı gibi
hatırlama da unutmadan kaynaklanır.