Unutma vs Hatırlama

Unutma ve Hatırlama

Zaman tersinmez ve yönlü olduğundangerek gelecek, gerekse geçmiş şimdiye gelir.Tıpkı köprünün her iki yakasının, köprüye gelmesi gibi. Mekan geçmişten,zaman gelecekten gelerekşimdiki vakitte buluşurlar. Unutma geçmişe,hatırlama geleceğe ait olduğundanher ikisinin de sahibi şimdidir. Hafifliğin ağırlıktan kaynaklandığı gibihatırlama da unutmadan kaynaklanır.